Το 2018 ενώθηκαν οι φωνές 52 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως συνδιοργανωτές, για πρώτη φορά στα Ελληνικά δρώμενα, 300 συμμετεχόντων, 4000 Επισκεπτών εκ των οποίων οι μισοί κάτοικοι εξωτερικού, 14 δημοσιογραφικοί φορείς από όλο το κόσμο σε μια γιορτή κοινωνικής ένταξης με ένα κοινό μήνυμα ΤΕΛΟΣ στην ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ